CẬP NHẬT DANH SÁCH CSSX TRONG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP, GMP BAO BÌ DƯỢC PHẨM.

CẬP NHẬT DANH SÁCH CSSX TRONG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP, GMP BAO BÌ DƯỢC PHẨM.

Tính đến ngày 13/7/2021, Cục quản lý Dược ban hành danh sách cập nhật các cơ sở sản xuất bao bì dược phẩm đạt đủ tiêu chuẩn GMP và các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP (GMP WHO và GMP EU).

Danh mục trên bao gồm 5 cơ sở đạt chứng nhận GMP bao bì dược phẩm, 264 cơ sở đạt chứng nhận GMP-WHO và 9 cơ sở khác đạt chứng nhận GMP EU. Mặc dù số lượng nhà máy đạt chứng nhận GMP EU tại Việt Nam chưa phải là nhiều, tuy nhiên đây là dấu hiệu tốt cho thấy các doanh nghiệp ngày càng nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của mình về chuẩn chất lượng thành phẩm đầu ra trước khi đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Để theo dõi danh mục cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn trên, vui lòng Click tại đây

Cập nhật các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP mới nhất tại: phongsachgmp.com

 

 

 

CSSX-dat-chung-nhan-GMP-GMP-bao-bi-duoc-pham-tinh-den-ngay-13-7-2021
CSSX đạt chứng nhận GMP, GMP bao bì dược phẩm tính đến ngày 13/07/2021