Tin mới nhất

Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Rate this post

Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Trong những năm vừa qua, Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hàng chục triệu đối tượng. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho phát triển nông nghiệp, thu hút vốn đầu tư, mang lại diện mạo mới cho nông thôn Việt Nam. Hãy cùng INTECH tìm hiểu các Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Nghị quyết 55/2010/QH12, Nghị quyết 28/2016/QH14 và lợi ích từ các nghị quyết.

1. Nghị quyết 55/2010/QH12

Nghị quyết 55/2010/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua vào ngày 24/11/2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Nghị quyết 55/2010/QH12 gồm có 5 điều quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 1: Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 2: Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 3: Hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 4: Thời hạn miễn giảm thuế.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Theo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp trước đây, đã quy định việc miễn giảm thuế cho một số đối tượng. Tuy nhiên, trên thực tế, khu vực nông thôn và nền kinh tế nơi đây vẫn có tốc độ phát triển chậm hơn so với các khu vực khác. Do đó, việc đưa ra Nghị quyết 55/2010/QH12 – Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp để mở rộng đối tượng được ưu tiên là rất kịp thời và cấp thiết.

Link download: Nghị quyết 55/2010/QH12 – Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Nghi-quyet_55_2010_QH12

2. Nghị quyết 28/2016/QH14

Nghị quyết 28/2016/QH14 là nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đây là nội dung sửa đổi và bổ sung cho Nghị quyết 55/2010/QH12 trước đây. Nghị quyết 28/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Nghị quyết miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp này đưa ra những sửa đổi và bổ sung việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các đối tượng:

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

– Hộ gia đình , cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Hộ gia đinh, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Nghị quyết miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Link download: Nghị quyết 28/2016/QH14 –  Sửa đổi bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Nghi-quyet-28-2016-QH14

3. Lợi ích của nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Sau hơn mười năm thực hiện Nghị quyết 55/2010/QH12 – Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, bộ mặt làng quê Việt Nam ngày một khởi sắc. Đời sống người dân ngày một nâng cao. Thúc đẩy quá trình phát triển nông thôn mới bởi Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã đem lại lợi ích về nhiều mặt:

– Hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân giảm nghèo, nâng cao đời sống, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.

Nâng cao đời sống nhân dân
Nâng cao đời sống nhân dân

– Tăng cường quản lý của Nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp, kiểm soát được quỹ đất hiện có, hạn chế tình trạng giảm diện tích đất nông nghiệp.

Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu từ vào nông nghiệp đặc biệt là phát triển kinh tế trang trại, hướng đến phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững.

– Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

– Thúc đẩy nuôi trồng, sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam ở thị trường trong nước và trên thế giới.

Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn
Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

4. Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Để được hưởng ưu tiên trong Nghị quyết 55/2010/QH12 và các Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp khác, cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng trồng hoặc quyết định giao đất nông nghiệp, giấy tờ mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp.

– Giấy chứng nhận về đối tượng chính sách xã hội như thương binh, gia đình liệt sỹ….có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Quyết định hoặc thông báo miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản photocopy).

– Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (theo mẫu quy định);

Trong bối cảnh đất nước ta là một nước nông nghiệp với 70% dân số là nông dân, thì các Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp – Nghị quyết 55/2010/QH12 là rất cần thiết. Tuy việc giảm thu ngân sách Nhà nước từ Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là không lớn, nhưng đây là giải pháp hữu hiệu. Giúp cải thiện đời sống nhân dân đồng thời nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là Nghị quyết 55/2010/QH12. Hãy liên hệ với chúng tôi. Hãy để INTECH là người đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Liên hệ