Tin mới nhất

Tài liệu thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới

Rate this post

Tài liệu thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới

Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới.

Được ban hành kèm theo Thông tư só 35/2018/TT-BYT

Dowload tài liệu đính kèm: Phu luc 1_ TT 35.2018_GMP

Xem thêm: INTECH – Giải pháp xây dựng tổng thể nhà máy GMP, ISO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Liên hệ